Bröderna från Catak – en liten grekisk historia del 2

Kostas, Giannis och Ilias Katakalidis kom sommaren 1922 till ett ganska kaotiskt Grekland. Det var en väldigt varm sommar och många sjukdomar härjade, bland annat TBC. Många blev rekommenderade att flytta till norra Grekland som inte var lika drabbat av TBC och där var sommaren lite mildare. Släkten Katakalidis hamnade i Thessaloniki där barnen och kvinnorna tillfälligt fick stanna tills männen hade hittat en lämplig bostad för dem. Vid ankomsten till Thessaloniki fick de stora släktena listor med byar som turkarna hade lämnat och som stod tomma.

Bröderna Katakalidis, och ett antal andra stora familjer på sammanlagt 100 personer hittade till Kilkis och därifrån vidare till Eptalofos. Karlarna kom överens om vem som skulle ha vilket hus, ju fler barn ju större hus fick man. När allt var överenskommet hämtade de sina familjer från Thessaloniki och påbörjade sina nya liv.

Ilias och Kalirois son Dimitris och hans syskon bildade så småningom själva familjer. Dimitris gifte sig med Kyriaki och fick fem barn; Ioakimis, Georgia, Ilias, Avramis och Margarita.

pappou

Dimitris Katakalidis och hans fru Kyriaki

Kyriaki

Dimitris och Kyriakis son Ilias Katakalidis (liggandes på marken) f 1941

ilias

Men friden varade inte så länge. Andra världskriget skakade Grekland men värst var ändå inbördeskriget efter andra världskriget som varade 1946-1949. Under inbördeskriget kunde grannar ange varandra. Folket var fattiga och svalt. Dimitris kunde försörja familjen genom att smuggla tobak.

När kommunisterna kom till Eptalofos i september 1945, för att bränna ner en utpekad motståndare angav en illasinnad granne Ilias istället, så kommunisterna brände ner hans hus. Men de visste inte att Ilias bror Nikos hade hängt tobak på tork längst upp i vinden, så medan det brann på den första våningen, räddade Nikos tobaksknytena genom att slänga ut genom vindsfönstret på baksidan, för att sedan själv hoppa ut och fly. Kommunisterna tvångsrekryterade gärna ungdomar, så det var inte bara tobaken som var i fara, utan även Nikos.

När inbördeskriget äntligen var slut hade stora delar av Eptalofos bränts ned, och flera byar i trakten hade bara några fåtal hus kvar. Alla register på invånarna hade också brunnit upp. Dimitris fick ta sig till kyrkan för att registrera in alla barnen på nytt. Men han hade inte riktigt koll på vilka dagar barnen var födda, så än idag har syskonen inte helt korrekta födelse-uppgifter.

Eftersom så många byar var förstörda beslutade man för att bygga upp ett nytt Eptalofos en bit bort från det gamla och samla invånarna från de förstörda byarna runt omkring. Staten bidrog med 9000 drachmer till alla som ville bygga ett nytt hus. Det menade man skulle räcka för ett kök + ett rum. Eptalofos hade tur och fick 1953 en lärare så barnen kunde gå i grundskolan där.

Dimitris Katakalidis hade ett kafenio i byn och odlade också tobak under den här tiden.

eptalofosVägen in till Eptalofos.

 fort följer. del 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.